Välkommen till Norrskogens första höstarbetsdag, 30 september

Alla hälsas hjärtligt välkomna till höstens första arbetsdag då vi tillsammans ska hjälpas åt att snygga upp i vårt gemensamma område.

Samling vid Klubbstugan kl 10, arbetet pågår som längst till kl 15. Erik Löfgren informerar om vad vi ska göra och delar in oss i arbetsgrupper.

Planerade arbetsuppgifter:
– Dra ihop sly utmed stigar och vägar
– Fylla igen väggropar

Ingen lunch serveras, ta därför gärna med något att äta.

Anmäl om du kommer till styrelsen@norrskogen.se så snart som möjligt så vi kan förbereda arbetsdagen.

Det vi inte hinner med fortsätter vi med på nästa höstarbetsdag, 14 oktober. Ny inbjudan skickas ut ca 14 dagar innan.

Välkommen
Styrelsen