Gästboj

Båtklubben har en gästboj som kan användas av gäster till Norrskogens medlemmar.

För mer information, kontakta båtklubbens hamnkapten Christian Nilsson,
telefon 073-021 79 80, e-post batklubben@norrskogen.se