Historik

1945Bro till Eknö färdigställd. Båttrafik till och från Yxlan utgick från Spillersboda
1952Bro till Furusund färdigställd. AB Skärgårdstomter börjar försäljning .
1954Färja mellan Furusund och Köpmanholm tas i drift
Färja mellan Yxlan och Blidö tas i drift.
Kolsviks Sportstugeföening bildades och en interrimstyrelse utsågs.
Ordförande Sven Reuterljung tomt 65, Sekreterare Karl-Erik Jakobsson tomt 41, Kassör Elisabeth Lindeberg tom 25, Ledamöter Kurt Åberg tomt 34 och Johan Hammarstedt tomt 68.
Stadgar för föreningen antogs. Inträdesavgift 5 kronor per tomt.
Årsavgift 10 kronor per tomt och Vägavgift 30 kronor per tomt.
1959Gåvobrev från direktör Eric Rydberg, AB Skärgårdstomter till föreningen avseende grönområdena fastigheten Kolsvik 5:78.
1961Telefonhytt installerades vid brevlådorna.
Avstyckning av tomterna  Kolsvik 1:115 – 119. (74 – 78).
Premiär för midsommarfesten.
1962Blidö Elektriska blev klar med eldragningarna till 34 tomter
1966Brygga i Värna Hage med två gästplatser byggdes.
1970Skogsröjning och städning efter stormfälllningen.
1972Beslöts att tomtnummer ändras till lagfartsnummer.
1973Klubbstugan och dansbanan uppfördes.
1975Årsmötet beslöt att fastighetsägarna i Värna Hage fick bilda eget s.k. byalag men ska vara medlemmar i Kolsviks Sportstugeförening och erlägga medlemsavgift.
1980Telefonhytten sades upp då många hade egen telefon.
1982Yxlö 1:160 (tomt 13) och Yxlö 13:21 (tomt 11) avstyckades.
1987Yxlö 10:2 (tomt 12) avstyckades.
Tomterna 11 – 13  och 74 – 78 invaldes i föreningen.
1994Tomt 10 invaldes i föreningen.
Fiskevårdsförening bildades.
2001Soldäcket byggdes i Kungshamn.
Badflotte inköptes som placerades i badviken.
2004Bastun färdigställdes i Kungshamn.
Norrskogens båtklubb bildades.
2 pontonbryggor färdigställdes i viken mellan Kungshamn och badviken.
Gästpontonbrygga färdigställdes i Kungshamn.
2009Under hösten 2009 påbörjades upprustning av vägar och vägtrummor.
Norrtälje Energi förser några fastigheter med fiber för bredband.
2010Under våren slutfördes upprustningen av vägarna.
2012Medlemmarna I Värna Hage har gått ur Kolsviks Sportstugeförening.
Kungshamns Samfällighetsförening har bildats av medlemmarna I Norrskogen.
2014Kolsviks Sportstugeförening upphör.
2016Facebookgruppen Norrskogen startas.
2019Stormen Alfrida drar in och orsakar stor skada i området.
2021IP-Only startar arbetet med indragning av fiber i området.
2022En grillplats byggs vid badstranden.
En hjärtstartare monteras på klubbstugan.