Sophantering

Ordinarie sophämtning
Sophantering är ett privat avtal som görs via Norrtälje kommun, kontakta kommunen vid frågor.
Se https://www.nvaa.se/avfall-och-atervinning/sophamtning

Grovsopor och elavfallshämtning
Grovsoporna hämtas ej längre av Norrtälje kommun utan varje fastighetsägare ansvarar själv för bortforslingen. Närmaste återvinningscentral finns i Görla i Norrtälje.