Våra vägar

Inom området finns drygt 3 km vägar som behöver underhållas. På arbetsdagarna hjälps vi åt att fylla på grus i de hål som bildas under året. På vintern har vi en entreprenör som hjälper oss att hålla vägarna snöfria. Sandning under vintern sker i första hand på Norrskogsvägen. Sandning i hela området sker endast i undantagsfall om styrelsen anser att det finns behov.

På tre platser utmed vägarna finns sandlådor uppställda för att man själv ska kunna sanda om det finns behov.

  • I backen från Vagnsundavägen
  • Vid korsningen Hästskovägen/Yxlan Norrskogsväg
  • Vid Hästskovägen mot Kungshamn

I hela området är det 20 km/h som gäller. Under sommaren finns väggupp utlagda på Yxlan Norrskogsväg och övriga vägar som ansluter till Yxlan Norrskogsväg.