Rishögen på Rösvägen

Den rishög som tidigare låg på Rösvägen var tillfällig och togs bort i maj. Det är inte tillåtet att lägga nytt ris på den platsen. 

Alla handlingar har skickats ut via mail. Kontakta styrelsen styrelsen@norrskogen.se om du inte har fått några handlingar.