Ris och Sly

Varje fastighetsägare bör i första hand köra bort sitt ris till Görla återvinningscentral.

Tänk på att det är generellt eldningsförbud mellan 1 april och 30 september (se Norrtälje kommun) om du väljer att elda upp ditt ris. För att få dagsaktuell brandriskprognos under sommaren ring 0176-28 42 00.

Det är inte tillåtet att lägga ris från enskilda tomter på annan gemensam mark utan styrelsens tillåtelse.