Båtklubben

Välkommen till Norrskogens Båtklubb

Båtklubben är en egen förening inom Kungshamns Samfällighetsförening med medlemmar som är delägare i Båtklubben.

För att kontakta styrelsen, maila batklubben@norrskogen.se

Styrelsen 2023/2024

Benito Guiance
Ordförande

Jan Sundberg
Kassör

Eva Källsén
Sekreterare

Christian Nilsson
Hamnkapten