Inställt på grund av sjukdom – Musik- och berättarkväll på dansbanan torsdag den 11 juli kl 18.00

Henrik Sjögren leder samtal och musik med inslag från Roslagen tillsammans med Anna
Garner.