Nödsituation

Om olyckan skulle vara framme kan det ibland krävas snabb transport till sjukhus, och då är helikoptertransport ofta det snabbaste alternativet. Vid samtal till SOS, ange positionen där helikoptern kan landa (ängen vid klubbstugan): ”59°38’9.9″N och 18°53’5.3″E”.

Bilfärjan i Köpmanholm kör extraturer vid olycksfall som kräver snabb vägtransport. Ring färjan på tel 0771-65 65 65, ange ”Furusundsleden” och därefter ”Personal”.

På klubbstugans ena kortvägg finns en hjärtstartare som kan användas vid akuta situationer av alla.