Midsommarfirande

På föreningsstämman 2022 togs beslut om att rutinerna för hur vi ska anordna vårt midsommarfirande skulle ses över. Bakgrunden till beslutet var en enkät till alla medlemmar där många ansåg att arrangemangen har blivit för stora och omfattande och därför önskade ett mindre och enklare firande. Av den anledningen pågår arbete med att ta fram förslag på hur framtida arrangemang av det gemensamma midsommarfirandet ska organiseras. 

Tiden fram till ett sådant beslut om ny organisering av firandet kan tas sker anordnandet av midsommarfirandet enligt tidigare system. Det innebär att fastigheterna varit indelade i tre grupper med ansvar för firandet vart tredje år. För er som inte har varit med tidigare har traditionen varit ett firande dagtid med dans kring midsommarstången, café, fiskdamm, chokladhjul, pilkastning, spikislagning och lotterier för vuxna och barn. Det brukar även vara en kvällsaktivitet med disco för de som är intresserade. Medverkan i arbetet är naturligtvis frivilligt och det är gruppen som bestämmer om alla aktiviteter ovan ska genomföras. 

Medverkan kan ske på olika sätt, till exempel att man har hand om en aktivitet helt själv om man vill det eller att man delar på arbetet med andra. Exempel på delat arbete kan vara att någon köper in priser till en aktivitet, någon hjälper till att plocka fram och ställa undan, och att någon håller i aktiviteten under själva firandet. En uppgift som ingår i förberedelsearbetet, och som också behöver fördelas, är att fixa med att midsommarstången kommer på plats. Allt förberedelsearbete görs kvällen innan midsommarafton, förslagsvis runt 18-tiden.