Fiske

Från föreningens bryggor kan man pröva fiskelyckan. Fiske med handredskap längs kusterna och i de stora sjöarna kräver inte fiskekort.

Om man däremot ska lägga nät behöver man tillstånd från fiskerättsinnehavaren, läs mer på Länsstyrelsen/fiske Man får inte rensa fisk på bryggorna utan skräpet tar man med sig hem!