Vårt område

I området finns gemensamma grön- och skogsområden som föreningen också har en skötselplan för. Nere vid vattnet finns badplatser, bryggor och en grillplats som är till för alla. Utmed vissa avsnitt av stranden finns också möjlighet att förvara en mindre båt. Kontakta styrelsen om du är intresserad av det.

I området finns också en båtklubb och vid Kungshamn finns en gemensam bastu som kan bokas. Se kartan nedan och läs mer om båtklubb och bastubokning under respektive flik i menyn.

Vid klubbstugan finns en lekpark, basket- och fotbollsplan. Inom området finns fem brunnar med pump för de som inte har eget vatten. Se på kartan. Kvaliteten på det vattnet provas regelbundet.

Vid klubbstugan finnas också våra brevlådor. Brevbärare delar ut post till brevlådorna vid vårt område. Du som är ny får en brevlåda av föreningen. Meddela det namn du vill ha på lådan till styrelsen.