Fyra nya sandlådor beställda

Vi kommer ha sex sandlådor utplacerade i området om det behövs extra sandning. Meddela gärna styrelsen om någon sandlåda saknar sand.