Björkarna vid dansbanan

Björkarna vid dansbanan är i så dåligt skick att de under vintern kommer tas ner. Nya björkar kommer under 2024 planteras för att ersätta de gamla.