Om Norrskogen

 

Tomtområdet består av 68 tomter

 

Kortfattad historik om

Kungshamns Samfällighetsförening/
Kolsviks Sportstugeförening

 

1945      Bro till Eknö färdigställd. Båttrafik till och från Yxlan utgick från Spillersboda.

 

1952      Bro till Furusund färdigställd.

             AB Skärgårdstomter börjar försäljning .

 

1954      Färja mellan Furusund och Köpmanholm tas i drift

 

1954      Färja mellan Yxlan och Blidö tas i drift.
             Kolsviks Sportstugeföening bildades och en interrimstyrelse utsågs.
             Ordförande Sven Reuterljung tomt 65, Sekreterare Karl-Erik Jakobsson
             tomt 41, Kassör Elisabeth Lindeberg tom 25, Ledamöter Kurt Åberg
             tomt 34 och Johan Hammastedt tomt 68.
             Stadgar för föreningen antogs. Inträdesavgift 5 kronor per tomt.
             Årsavgift 10 kronor per tomt och Vägavgift 30 kronor per tomt.

 

1959      Gåvobrev från direktör Eric Rydberg, AB Skärgårdstomter till
             föreningen avseende grönområdena fastigheten Kolsvik 5:78.

 

1961      Telefonhytt installerades vid brevlådorna.
             Avstyckning av tomterna  Kolsvik 1:115 – 119. (74 – 78).
             Premiär för midsommarfesten.

 

1962      Blidö Elektriska blev klar med eldragningarna till 34 tomter.

 

1966      Brygga i Värna Hage med två gästplatser byggdes.

 

1970      Skogsröjning och städning efter stormfälllningen.

 

1972      Beslöts att tomtnummer ändras till lagfartsnummer.

 

1973      Klubbstugan och dansbanan uppfördes.

 

1975      Årsmötet beslöt att fastighetsägarna i Värna Hage fick bilda eget s.k.
             byalag men ska vara medlemmar i Kolsviks Sportstugeförening och
             erlägga medlemsavgift.

 

1980      Telefonhytten sades upp då många hade egen telefon.

 

1982      Yxlö 1:160 (tomt 13) och Yxlö 13:21 (tomt 11) avstyckades

 

1987      Yxlö 10:2 (tomt 12) avstyckades
             Tomterna 11 – 13  och 74 - 78 invaldes i föreningen.

 

1994      Tomt 10 invaldes i föreningen.
             Fiskevårdsförening bildades.

 

2001      Soldäcket byggdes i Kungshamn.
             Badflotte inköptes som placerades i badviken.

 

2004      Bastun färdigställdes i Kungshamn.
             Norrskogens båtklubb bildades.
             2 pontonbryggor färdigställdes i viken mellan Kungshamn och badviken.
             Gästpontonbrygga färdigställdes i Kungshamn.

2009      Under hösten 2009 påbörjades upprustning av vägar och vägtrummor.
             Dessutom har Norrtälje Energi försett några fastigheter med fiber för bredband.

2010      Under våren slutfördes upprustningen av vägarna.

2012      Medlemmarna I Värna Hage har gått ur Kolsviks Sportstugeförening.
             Kungshamns Samfällighetsförening har bildats av medlemmarna I Norrskogen.

Adress Norrskogen:

Kungshamns
Samfällighetsförening
Hästskovägen 2
760 18 Yxlan

Hem

Om Norrskogen

Hitta hit

Verksamheten
Kungshamns

Samfällighetsförening

Midsommar

Anslagstavlan

Bastun

Kalender

Bildgalleri

Länkar

Verksamheten
Kolsviks

Sportstugeförening

Maila styrelsen:

styrelsen@norrskogen.se

Maila webmaster:
webmaster@norrskogen.se